Дори да обиколим света в търсене на красотата, не я ли носим в себе си, не ще я открием.

Ралф Уолдо Емерсън